Σπίτι > Νέα > FAQ

Μπορείτε να περιγράψετε την τυπική ροή εργασίας σας για την παραγγελία ενός σετ μηχανήματος;

2023-06-27

Αρχικά, ο σχεδιασμός και η τιμή θα παρέχονται σύμφωνα με το αρχικό σας σχέδιο/εικόνα ή λεπτομερείς παραμέτρους, στη συνέχεια θα χρειαστεί κατάθεση 30% με βάση την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη επιτόπια επιθεώρηση αποδοχής ή θα παρέχεται καθαρό βίντεο δοκιμής ως σύμφωνα με το αίτημά σας.